Vážená paní, vážená slečno, vítáme Vás na stránkách naší soukromé
gynekologicko-porodnické ordinace.

Služby a péče

Poskytujeme gynekologicko-porodnickou péči v těchto oblastech:

  • Preventivní prohlídky

  • Léčení gynekologických onemocnění

  • Konzultace v oblasti antikoncepce, přechodu i onkologie

  • Těhotenská poradna

  • Ultrazvuková vyšetření

LBC cytologie

Nově nabízíme moderní a spolehlivý způsob cytologického vyšetření buněk děložního čípku pomocí odběru do tekutého média (tzv. LBC) !

Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. Nabízíme možnost odběru cytologie do tekutého média tzv. ThinPrep PAP Test. Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stádií a rakoviny děložního čípku.

Nová metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu předrakovinných a rakovinných buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere" ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transporotvány do cytologické laboratoře.V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem : mikroskopickým vyšetřením specializovanými pracovníky a opakovaně vyhodnoceny počítačovým software, který dokáže najít a označit i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.

U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko dochází v 10-30 % případů k přehlédnutí patologických buněk a podhodnocení nálezu.

Chceme našim klientkám poskytnou bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC.